Reforma d’ESPAI DE NIT A un habitatge col·Lectiu

Lloc: Lluça, Lluçanès

Data: 2021

Superficie: 62 m2

Tipología: Autoconstrucció / Reforma

Sistemes constructius: Arrebossats de terra, envans de palet i palla, trasdossat de fusta

Fase: Construït

Arquitecte: De Mans a Terra

Reforma d’espai de nit a un habitatge col·lectiu a través de la implantació d’una peça central que genera tres espais, el central de caràcter més íntim i els dos dels costats més oberts.

El sistema constructiu utilitzat per aquest projecte d’autoconstrucció és bastant senzill, estructura de muntants de fusta i palets omplerts de palla i serradures banyades en calç. Pel tancament s’han usat dos llenguatges diferents de l’interior i exterior, l’exterior, de llates de fusta provinent d’un procés d’asserrat, més resistent i bast, i l’interior de fang provinent del mateix joc, més càlid i suau.

Procés constructiu