Tallers de tapial

La tàpia és una mil·lenària tècnica constructiva que consisteix a piconar terra humida dins d’un motlle de fusta anomenat tapial. La tàpia ha estat profusament emprada a Catalunya i en tota la Península Ibèrica des d’èpoques molt antigues, tant en l’arquitectura monumental com popular, fins que a principis del segle passat va entrar en franca decadència, arribant pràcticament a desaparèixer unes dècades després.

Avui, enfront de l’esgotament dels recursos naturals del planeta, la tàpia torna a ser utilitzada, per la seva petjada de carboni gairebé nul·la, per les propietats de la terra i pel seu aspecte natural.  En De Mans a Terra l’emprem per als nostres projectes i ensenyem aquesta tècnica a través de tallers.

En particular, vam investigar les possibilitats dels motlles asimètrics, per a realitzar bancs que defineixin els espais segons diferents orientacions.